มุมมองในพื้นที่ เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.ปทุมธานี

อรรถพล อรุโณรส – เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.ปทุมธานี ธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล – เวทีรับฟังความคิดเห็น

บรรยากาศเวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.ปทุมธานี

บรรยากาศเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน  แผนบริหารจัดการทรัพยาการน้ำอย่างยั่งยืน Module A2,A5 จ.ปทุมธานี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ,

เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.สุพรรณบุรี

บรรยากาศ เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.สุพรรณบุรี แถลงการณ์ประกาศเจตนารมณ์ คนสุพรรณไม่เอาฟลัดเวย์ – รัตนา สมบูรณ์วิทย์ เกษมชัย

ชุมชนอยู่ตรงไหนกับนโยบายจัดการน้ำ จ.กำแพงเพชร ช่วงถามตอบ

ประเสริฐ นามนาค ผู้นำชุมชน ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ถาม-ตอบ ชุมชนอยู่ตรงไหนกับนโยบายจัดการน้ำ โดย อ.กมล

เสวนา ชุมชนอยู่ตรงไหนกับนโยบายจัดการน้ำ จ.กำแพงเพชร

เสวนา ชุมชนอยู่ตรงไหนกับนโยบายจัดการน้ำ โดย อ.กมล เปี่ยมสมบูรณ์ และ อ.เผชิญ คนเทศ ดำเนินรายการโดย คุณณัฐวุฒิ

แถลงการณ์ภาคประชาชน คนสุพรรณไม่เอาฟลัดเวย์

แถลงการณ์ภาคประชาชน คนสุพรรณไม่เอาฟลัดเวย์ โดยนาง รัตนา สมบูรณ์วิทย์ ตัวแทนจากกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนเป็นผู้อ่าน ณ ม.ราชภัฎสวนดุสิต วิทยาเขต จ.สุพรรณบุรี

แถลงการณ์ เครือข่ายภาคประชาชน เวทีบริหารจัดการน้ำ จ.ลพบุรี

นาง กอแก้ว เพชรบุตร ผอ.โรงเรียน กำจรวิทย์  ตัวแทนอ่านแถลงการณ์เครือข่ายภาคประชาชน จ.ลพบุรี เวทีรับฟังความคิดเห็นแผนบริหารจัดการน้ำ วันที่ 6

แถลงการณ์สิงห์บุรี ให้รัฐทบทวนแผนบริหารจัดการน้ำ3.5แสนล้าน

นโยบาย การพัฒนา วิธีชุมชน ประชาชนต้องกำหนดเอง จ.กำแพงเพชร

บรรยากาศ เวทีรวมแรงประสานใจ “นโยบาย การพัฒนา วิถีชุมชน ประชาชนต้องได้กำหนดเอง” วันที่ 29 สิงหาคม 2556

วิดิโอจากการประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่าง พรบ. ทรัพยากรน้ำ

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่าง พรบ. ทรัพยากรน้ำ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 โรงแรม ทีเค พาเลซ,