เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จังหวัด สุพรรณบุรี

YouTube Preview Image

บรรยากาศเวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จังหวัด สุพรรณบุรี วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 , ม.ราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขต สุพรรณบุรี

 

YouTube Preview Image

แถลงการณ์ภาคประชาชน คนสุพรรณไม่เอาฟลัดเวย์ โดยนาง รัตนา สมบูรณ์วิทย์ ตัวแทนจากกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนเป็นผู้อ่าน ณ ม.ราชภัฎสวนดุสิต วิทยาเขต จ.สุพรรณบุรี เวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการบริหารจัดการน้ำ ที่ จ.สุพรรณบุรี วันที่ 8 พ.ย. 56

YouTube Preview Image

สรุป เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ
3.5 แสนล้าน Module A5 จังหวัดสุพรรณบุรี
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556, ม.ราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ใส่ความเห็น