กลุ่มเครือข่ายอาสาประชาชนคนรักแม่ก­ลอง ถาม 5 คำถามกับนักวิชาการ

YouTube Preview Image

นางอัจฉรา รัตนกสิณ ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายอาสาประชาชนคนรักแม่ก­ลอง ถาม 5 คำถามกับนักวิชาการใน โครงการเพื่อออกเเบบเเละก่อสร้างระบบการบร­ิหารการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เเละเเก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย จ.ราชบุรี ซึ่งได้ชี้เเจงถึงผลกระทบต่างๆในโครงการที่รัฐบาลจะจัดสร้าง

ใส่ความเห็น