เเถลงการณ์ภาคประชาชน จ.ราชบุรี

YouTube Preview Image

เเถลงการณ์ภาคประชาชน
เวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการเพื่อออกเเบบเเละก่อสร้างระบบการบริหาการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เเละเเก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย จ.ราชบุรี ชาวบ้าน จ.ราชบุรี ไม่ต้องการ flood way ถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นจะทำให้เกิดน้ำท่วมปีละ 4-6 เดือนทุกๆปี ปัญหาตลิ่งพัง พื้นที่ทำกินเเละเเหล่งอาหารเสียหาย ชาวราชบุรีไม่ร่วมเป็นหนี้สาธารณะที่รัฐจะก่อ­ขึ้น 3.5 เเสนล้าน

ใส่ความเห็น