คนเเม่กลองลั่นไม่เอาโครงการจัดการน้ำโมดูล A5

YouTube Preview Image

คนเเม่กลองร่วมเวทีจัดการน้ำ 3.5เเสนล้าน ลั่นไม่เอาโครงการโมดูล A5 ถ้าเอาน้ำมาปลาทูจะอยู่อย่างไร

YouTube Preview Image

เยาวชนร่วมต้านโครงการน้ำ โมดูล A5 ที่เเม่กลอง

 

ใส่ความเห็น