บรรยากาศ เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.พิษณุโลก

YouTube Preview Image

บรรยากาศ เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ
3.5 แสนล้าน Module A1, A2, A3 จ.พิษณุโลก
20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 , หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 YouTube Preview Image

แถลงการณ์ คัดค้านโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองวังชมพูโดย เครือข่ายอนุรักษณ์ลุ่มน้ำชมพู

ใส่ความเห็น