บรรยากาศ เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.พิจิตร

YouTube Preview Image

บรรยากาศ เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ 
3.5 แสนล้าน Module A3, A4 จ.พิจิตร
18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 , สนามกีฬากลาง จ.พิจิตร

ใส่ความเห็น