เสวนา มุมมองและข้อกังวลของชุมชนกับนโยบายการจัดการน้ำ จ.กำแพงเพชร

YouTube Preview Image

เสวนา มุมมองและข้อกังวลของชุมชนกับนโยบายการจัด­การน้ำ โดย โดยผู้แทนชุมชนและคนในพื้นที่จังหวัดกำแพง­เพชร เวทีรวมแรงประสานใจ “นโยบาย การพัฒนา วิถีชุมชน ประชาชนต้องได้กำหนดเอง” วันที่ 29 ตุลาคม 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร – ให้ความรู้แก่ชุมชน ถึงนโยบายการจัดการน้ำงบ 3.5แสนล้าน ของ กบอ.

ใส่ความเห็น