บรรยากาศเวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.ปทุมธานี

YouTube Preview Image

บรรยากาศเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน 
แผนบริหารจัดการทรัพยาการน้ำอย่างยั่งยืน Module A2,A5 จ.ปทุมธานี
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 , ม. เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

YouTube Preview Image

ภาคีเครือข่ายประชาชนคนปทุมธานี มอบจดหมาย ถึง ผู้ว่าฯ ปทุมธานี

YouTube Preview Image

สรุปความคิดเห็นประชาชนทั้ง 20 กลุ่ม – เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.ปทุมธานี 

มุมมองในพื้นที่ เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.ปทุมธานี

 

ใส่ความเห็น