เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.สุพรรณบุรี

YouTube Preview Image

บรรยากาศ เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.สุพรรณบุรี

YouTube Preview Image

แถลงการณ์ประกาศเจตนารมณ์ คนสุพรรณไม่เอาฟลัดเวย์ – รัตนา สมบูรณ์วิทย์

YouTube Preview Image

เกษมชัย แสงสว่าง – รายขื่อผู้ลงทะเบียน Online สูญหายหน้างาน เวที

YouTube Preview Image

สัมภาษณ์ กมล เปี่ยมสมบูรณ์ – เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.สุพรรณบุรี

 

ใส่ความเห็น