เสวนา ชุมชนอยู่ตรงไหนกับนโยบายจัดการน้ำ จ.กำแพงเพชร

YouTube Preview Image

เสวนา ชุมชนอยู่ตรงไหนกับนโยบายจัดการน้ำ โดย อ.กมล เปี่ยมสมบูรณ์ และ อ.เผชิญ คนเทศ ดำเนินรายการโดย คุณณัฐวุฒิ อุปปะ เวทีรวมแรงประสานใจ “นโยบาย การพัฒนา วิถีชุมชน ประชาชนต้องได้กำหนดเอง” วันที่ 29 ตุลาคม 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร – ให้ความรู้แก่ชุมชน ถึงนโยบายการจัดการน้ำงบ 3.5แสนล้าน ของ กบอ.

YouTube Preview Image

ชุมชนอยู่ตรงไหนกับนโยบายจัดการน้ำ จ.กำแพงเพชร ช่วงถามตอบ

ใส่ความเห็น