ขอเชิญร่วมให้ความเห็นต่อ “ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. …. ฉบับของประชาชน”

1234050_442720532505865_1666407249_n

 

 

“ทรัพยากรน้ำ เป็นของประชาชน” 
ขอเชิญร่วมให้ความเห็นต่อ
“ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. …. ฉบับของประชาชน”
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 56 เวลา 08.30-16.30 น. 
ณ ห้องทีเค คอนเวนชั่น ชั้น 5 โรงแรมทีเค พาเลช ( เปลี่ยนเป็นห้องใหญ่)
(โปรดดูเอกสารแนบ)หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมได้—โปรดให้ความเห็น-ติดตาม ที่
1.ศึกษา-พิจารณา เอกสารร่างพ.ร.บ.ฯ ได้ที่ 
www.lrct.go.th/?p=8340
http://envngos.org/index/?p=149
2.การถ่ายถอดเสียงสด พร้อมการแสดงความเห็น ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ได้ที่www.aorsocho.com 
3.ชมคลิปย้อนหลัง และภาพบรรยาการงาน ได้ที่
FB : สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
http://envngos.org/index/?p=149
http://www.thaiflood.com/

ใส่ความเห็น