แถลงการณ์ภาคประชาชน คนสุพรรณไม่เอาฟลัดเวย์

YouTube Preview Image

แถลงการณ์ภาคประชาชน คนสุพรรณไม่เอาฟลัดเวย์ โดยนาง รัตนา สมบูรณ์วิทย์ ตัวแทนจากกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนเป็นผู้อ่าน ณ ม.ราชภัฎสวนดุสิต วิทยาเขต จ.สุพรรณบุรี เวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการบริหารจัดการน้ำ ที่ จ.สุพรรณบุรี วันที่ 8 พ.ย. 56

ใส่ความเห็น