แถลงการณ์ เครือข่ายภาคประชาชน เวทีบริหารจัดการน้ำ จ.ลพบุรี

YouTube Preview Image

นาง กอแก้ว เพชรบุตร ผอ.โรงเรียน กำจรวิทย์ 
ตัวแทนอ่านแถลงการณ์เครือข่ายภาคประชาชน จ.ลพบุรี
เวทีรับฟังความคิดเห็นแผนบริหารจัดการน้ำ
วันที่ 6 พ.ย. 56 ม.ราชภัฎเทพสตรี

ใส่ความเห็น