นโยบาย การพัฒนา วิธีชุมชน ประชาชนต้องกำหนดเอง จ.กำแพงเพชร

YouTube Preview Image

บรรยากาศ เวทีรวมแรงประสานใจ “นโยบาย การพัฒนา วิถีชุมชน ประชาชนต้องได้กำหนดเอง” วันที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร – ให้ความรู้แก่ชุมชน ถึงนโยบายการจัดการน้ำงบ 3.5แสนล้าน ของ กบอ.

ใส่ความเห็น