วิดิโอจากการประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่าง พรบ. ทรัพยากรน้ำ

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่าง พรบ. ทรัพยากรน้ำ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 โรงแรม ทีเค พาเลซ, กรุงเทพฯ

โดย สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (สคส.) 

6

YouTube Preview Image

อ. ไพโรจน์ พลเพชร กรรมการปฏิรูปกฎหมาย และประธานอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายทรัพยากรน้ำ

คลิกที่นี่เพื่อเข้าชมวิดิโอสรุปจากกลุ่มย่อยทั้งสามกลุ่ม

YouTube Preview Image

อ. ไพโรจน์ พลเพชร – สรุปการประชุม ร่าง พรบ. ทรัพยากรน้ำ

YouTube Preview Image

สัมภาษณ์ อ.ไพโรจน์ พลเพชร ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พรบ. ทรัพยากรน้ำ

 

ใส่ความเห็น