คลิปประชาชนเสนอความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.อ่างทอง

YouTube Preview Image

สายพิรุณ พูญสังข์ – ตัวแทนชุมชนวัดอ่างทอง

YouTube Preview Image

เฉลิมวุฒิ พรหมทอง ตัวแทนเกษตรกร ผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม

YouTube Preview Image

สุเทพ บุญยัง สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จ.อ่างทอง

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image

สัมภาษณ์ – เฉลิมวุฒิ พรหมทอง ตัวแทนเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบ จากภาวะน้ำท่วม

ใส่ความเห็น