คลิปภาพรวมเวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.อ่างทอง

YouTube Preview Image

บรรยากาศงาน เวทีรับฟังความคิดเห็น  แผนบริหารจัดการน้ำ Module A2 จังหวัดอ่างทอง 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556

YouTube Preview Image

บรรยากาศ การแสดงความคิดเห็นกลุ่มย่อยที่ 16 เวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน 

YouTube Preview Image

ช่วงสรุปความคิดเห็นของประชาชน จ.อ่างทอง

ใส่ความเห็น