“พฤ โอโดเชา” และชาวปะกากอญอ บุกตะโกนลั่นไม่เอาเขื่อน

YouTube Preview Image

“เข้าไปห้องประชุมก็ไม่มีความหมาย ไม่แน่นอน ดูตัวอย่างเขื่อนปากมูล เขื่อนราษีไศล ไปดูงานมาหมดแล้ว คือตายเหมือนต้นไม้ถูกถอนราก ชาวบ้านเหมือนต้นไม้ที่ถูกตัด ไม่สามารถหยุดสร้างเขื่อน แต่กลับเป็นการเข้าไปสร้างความชอบธรรมให้น­ายกรัฐมนตรี และนายปอลดประสพ เขาสร้างเขื่อน เขาไม่เคยมาบอกชาวบ้าน เสียเปรียบตลอด ยุติธรรมหรือไม่” พฤ โอโดเชา …. เวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการเพื่อการออกแ­บบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการน้ำอย่าง­ยั่งยืนฯ จังหวัดเชียงใหม่ ( 30 ต.ค. 56 )

Developnorththailand

ใส่ความเห็น