คิดจะจัดการตัวเอง พร้อมแล้วเหรอ?

1236666_654665631217767_510259580_n

 

“ พร้อมหรือยัง ”

การให้ท้องถิ่นจัดการตนเองนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นรูปแบบการบริหารการปกครอง ที่ได้รับการยอมรับแล้วว่า ได้ผลดีในหลายๆประเทศ ทั้งญี่ปุ่น เกาหลี และอินโดนีเชีย สําหรับประเทศไทยนั้น หลายชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง ได้จัดการและดูแลท้องถิ่นของตนเอง ทั้งเรื่องการเกษตร การศึกษา การปฏิรูปที่ดิน ผังเมือง สาธารณสุข เช่น ชุมชนเกษตรอินทรีย์แม่ทา, การทำข้อบัญญัติท้องถิ่น ด้านการจัดการทรัพยากร ตำบลทาเหนือ, การจัดสวัสดิการ สุขภาพเทศบาลเมืองแกน, การศึกษาโดยชุมชนบ้านมอวาคี, การศึกษาโดยชุมชน บ้านสบลาน, การจัดการตนเองด้านศิลปะ วัฒนธรรม ชุมชนวัดศรีสุพรรณ, การวางผังเมือง ชุมชนวัดเกต, การจัดการลุ่มน้ำแม่เตี๊ยะ แม่แตะ จอมทอง, การปฏิรูปที่ดินโดยชุมชนบ้านโป่ง ตำบลแม่แฝก ฯลฯ

ชุมชนทั้งหมดที่กล่าวมา ประสบความสําเร็จ และได้รับการยอมรับ จนเป็นกรณีศึกษาให้กับชุมชนอื่นๆ ตั้งแต่ก่อนที่จะมีแนวคิด ร่าง พ.ร.บ. เชียงใหม่มหานคร ฉบับนี้เสียอีก

ถ้าถามว่า เชียงใหม่มีความพร้อมแล้วหรือยัง? เราสามารถตอบได้ทันทีเลยว่า“เชียงใหม่พร้อมแล้ว”

ใส่ความเห็น