อยู่ในบ้านเราแท้ๆ แต่ไม่ใช่ของเรา – เชียงใหม่มหานคร

536221_653809427970054_1479933808_n

 

“ อยู่ในบ้านเราแท้ๆ แต่ไม่ใช่ของเรา ”

หลายคนอาจประหลาดใจ เมื่อพบว่า การจะเปิดประตูน้ำ ขุดลอกคลอง หรือ การจัดการป่าไม้ในบางพื้นที่ของจังหวัดเรานั้น คนในพื้นที่ไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจในเรื่องการจัดการต่างๆ เพราะถือว่าประตูน้ำเป็นของกรมชลประทาน ถ้าคนในพื้นที่ ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไปใช้งานจะผิดกฎหมาย หรือ การขุดลอกคลอง ชาวบ้านในพื้นที่ไม่สามารถจะตัดสินใจทำการเองได้ เพราะถือว่า เป็นทรัพย์สินของกรมเจ้าท่า การจะทำการเรื่องใดๆ ต้องขึ้นอยู่กับคำสั่งที่ส่งมาจากส่วนกลางเท่านั้น 

เรื่องต่างๆ เหล่านี้ยังรวมถึง ป่าไม้ ถนน การศึกษา ฯลฯ ซึ่งตั้งอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ แต่ท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นประชาชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่มีอำนาจจัดการได้เพราะผิดกฏหมาย

แนวคิดเรื่องการยุบหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค และให้อำนาจหน้าที่การ บริหารจัดการ การพัฒนา การแก้ปัญหาเรื่องต่างๆ เป็นของเชียงใหม่มหานคร (ยกเว้น 4 เรื่องหลัก ยังคงเป็นของส่วนกลาง คือ การทหาร ระบบเงินตรา ศาล และการต่างประเทศ) จะทำให้การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และท้องถิ่นสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองว่า ควรใช้ทรัพยากรเหล่านั้นอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนในพื้นที่

ใส่ความเห็น