ตากและพิจิตร แจ้งเปลี่ยนสถานที่รับฟังความคิดเห็น

จังหวัดตาก   เปลี่ยนสถานที่เป็น สนง.เศรษฐกิจพิเศษ อ.แม่สอด 13/11/56
จังหวัดพิจิตร เปลี่ยนสถานที่เป็น โรงยิมเนเซียม อบจ.พิจิตร 18/11/56

ใส่ความเห็น