ล้วงลึกเขื่อน ยมบน ยมล่าง

YouTube Preview Image

 

เผยแพร่เมื่อ 23 ต.ค. 2013

เรื่องเล่าจากขุนเขาตีแผ่ความจริงเรื่องเข­ื่อนยมบน ยมล่าง โดยนาย สมมิ่ง เหมืองร้อง ประธานคณะกรมการคัดค้านเขื่อนแก่งเสือเต้น ผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายปกาเก­อะญอต้านเขื่อนแม่แจ่ม เครือข่ายต้านเขื่อนแม่ขาน อ.หางดง เครือข่ายลุ่มน้ำป๋าม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และชาวชุมชนสะเอียบ อ.สอง จ.แพร่เพื่อร่วมกันคัดค้านโครงการบริหารจั­ดการน้ำ 3.5 แสนล้านโมดูล A1 5 ตุลาคม 2556 ณ อุทยานแห่งชาติแม่ยม จังหวัดแพร่

ใส่ความเห็น