ลงทะเบียนเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นแบบออนไลน์

Screen Shot 2556-10-17 at 5.47.57 AM

ทางเว็บไซต์ http://www.wateropm.org ทางรัฐบาลสนับสนุนค่าเดินทางคนละ 400 บาท เพื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบในจังหวัด

ใส่ความเห็น