เสียงสะท้อนประชาพิจารณ์โครงการน้ำ 3.5 แสนล้าน ลำพูน

YouTube Preview Image

เสียงสะท้อนประชาพิจารณ์โครงการน้ำ 3.5 แสนล้าน ลำพูน

 

ประชาธรรม TV : บรรยากาศ มุมมอง และความคิดเห็นต่อการเปิดรับฟังความคิดเห็­นของประชาชนต่อโครงการบริหารจัดการน้ำ ภายใต้เงินกู้ 3.5 แสนล้านบ้าน เวทีแรกลำพูน ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร อ.เมือง จ.ลำพูน วันที่ 15 ตุลาคม 2556

logo

ประชาธรรม สถานีข่าวประชาชน

ใส่ความเห็น