เสวนาสร้างสรรค์สังคมธรรมาธิปไตย EHIA เขื่อนแม่วงก์ : ซับซ้อนซ่อนเงื่อน หรือ…ดราม่า

รวมคลิปจากงานเสวนาสร้างสรรค์สังคมธรรมาธิปไตย “EHIA เขื่อนแม่วงก์ : ซับซ้อนซ่อนเงื่อน หรือ…ดราม่า”วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556

YouTube Preview Image

หาญณรงค์ เยาวเลิศ – EHIA เขื่อนแม่วงก์ : ซับซ้อนซ่อนเงื่อน หรือ…ดราม่า

 

YouTube Preview Image

เพชร มโนปวิตร – EHIA เขื่อนแม่วงก์ : ซับซ้อนซ่อนเงื่อน หรือ…ดราม่า

 

YouTube Preview Image

สมิทธ์ ตุงคะสมิต – EHIA เขื่อนแม่วงก์ : ซับซ้อนซ่อนเงื่อน หรือ…ดราม่า

 

YouTube Preview Image

ตะวันฉาย หงส์วิลัย – EHIA เขื่อนแม่วงก์ : ซับซ้อนซ่อนเงื่อน หรือ…ดราม่า

ใส่ความเห็น