Daily Archives: มกราคม 1, 2014

แถลงการณ์พลังพลเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ต่อ คณะกรรมการบริหารน้ำและอุทกภัย คัดค้านโครงการ 3.5 แสนบ้านของรัฐบาล

แถลงการณ์พลังพลเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ต่อ คณะกรรมการบริหารน้ำและอุทกภัย คัดค้านโครงการ 3.5 แสนบ้านของรัฐบาล โดยเฉพาะ โมดูล A5

เสียงประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ Module A5 จังหวัดสุพรรณบุรี

เสียงประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ Module A5  แต่ไม่มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นบนเวที เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน Module A5

เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จังหวัด สุพรรณบุรี

บรรยากาศเวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จังหวัด สุพรรณบุรี วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 , ม.ราชภัฏสวนดุสิต