Daily Archives: พฤศจิกายน 30, 2013

แถลงการณ์พลังพลเมือง จังหวัดกาญจนบุรี คัดค้านโครงการน้ำ

แถลงการณ์พลังพลเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ต่อ คณะกรรมการบริหารน้ำและอุทกภัย คัดค้านโครงการ 3.5 แสนบ้านของรัฐบาล โดยเฉพาะ โมดูล A5

กลุ่มเครือข่ายอาสาประชาชนคนรักแม่ก­ลอง ถาม 5 คำถามกับนักวิชาการ

นางอัจฉรา รัตนกสิณ ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายอาสาประชาชนคนรักแม่ก­ลอง ถาม 5 คำถามกับนักวิชาการใน โครงการเพื่อออกเเบบเเละก่อสร้างระบบการบร­ิหารการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เเละเเก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย จ.ราชบุรี ซึ่งได้ชี้เเจงถึงผลกระทบต่างๆในโครงการที่รัฐบาลจะจัดสร้าง

เเถลงการณ์ภาคประชาชน จ.ราชบุรี

เเถลงการณ์ภาคประชาชน เวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการเพื่อออกเเบบเเละก่อสร้างระบบการบริหาการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เเละเเก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย จ.ราชบุรี ชาวบ้าน จ.ราชบุรี ไม่ต้องการ flood way