Daily Archives: พฤศจิกายน 26, 2013

ชาวบ้านถาม รศ.ดร.อภิชาติ อนุกูลอำไพ กบอ. เรื่อง โมดูล A5

ชาวบ้านถาม รศ.ดร.อภิชาติ อนุกูลอำไพ เรื่อง โมดูล A5 เวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการเพื่อออกเเบบเเละก่อสร้างระบบการบริหารการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เเละเเก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย จ.สมุทรสงคราม

แถลงการณ์ ภาคประชาชน โดย ศูนย์หนองหารศึกษา ม.ราชภัฏสกลนคร

(ประเด็น Hot ) คณะอาจารย์ ศูนย์หนองหารศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แถลงการณ์ ตอบโต้เวทีรับฟังความคิดเห็น ว่ามีการบิดเบือนข้อสรุป และไม่รับรองการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้