Daily Archives: พฤศจิกายน 17, 2013

ส.ว.สุรจิต ชิรเวทย์ วิพากษ์ประชาพิจารณ์บริหารจัดการน้ำ3 5แสนล้าน

รายการจุดชนวนความคิด อังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.30-15.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์เนชั่น แชนแนล

เสวนา มุมมองและข้อกังวลของชุมชนกับนโยบายการจัดการน้ำ จ.กำแพงเพชร

เสวนา มุมมองและข้อกังวลของชุมชนกับนโยบายการจัด­การน้ำ โดย โดยผู้แทนชุมชนและคนในพื้นที่จังหวัดกำแพง­เพชร เวทีรวมแรงประสานใจ “นโยบาย การพัฒนา วิถีชุมชน ประชาชนต้องได้กำหนดเอง” วันที่