Daily Archives: พฤศจิกายน 11, 2013

ชุมชนอยู่ตรงไหนกับนโยบายจัดการน้ำ จ.กำแพงเพชร ช่วงถามตอบ

ประเสริฐ นามนาค ผู้นำชุมชน ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ถาม-ตอบ ชุมชนอยู่ตรงไหนกับนโยบายจัดการน้ำ โดย อ.กมล

เสวนา ชุมชนอยู่ตรงไหนกับนโยบายจัดการน้ำ จ.กำแพงเพชร

เสวนา ชุมชนอยู่ตรงไหนกับนโยบายจัดการน้ำ โดย อ.กมล เปี่ยมสมบูรณ์ และ อ.เผชิญ คนเทศ ดำเนินรายการโดย คุณณัฐวุฒิ

แถลงการณ์ภาคประชาชน คนสุพรรณไม่เอาฟลัดเวย์

แถลงการณ์ภาคประชาชน คนสุพรรณไม่เอาฟลัดเวย์ โดยนาง รัตนา สมบูรณ์วิทย์ ตัวแทนจากกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนเป็นผู้อ่าน ณ ม.ราชภัฎสวนดุสิต วิทยาเขต จ.สุพรรณบุรี