Daily Archives: พฤศจิกายน 7, 2013

แถลงการณ์ เครือข่ายภาคประชาชน เวทีบริหารจัดการน้ำ จ.ลพบุรี

นาง กอแก้ว เพชรบุตร ผอ.โรงเรียน กำจรวิทย์  ตัวแทนอ่านแถลงการณ์เครือข่ายภาคประชาชน จ.ลพบุรี เวทีรับฟังความคิดเห็นแผนบริหารจัดการน้ำ วันที่ 6