Daily Archives: พฤศจิกายน 1, 2013

นโยบาย การพัฒนา วิธีชุมชน ประชาชนต้องกำหนดเอง จ.กำแพงเพชร

บรรยากาศ เวทีรวมแรงประสานใจ “นโยบาย การพัฒนา วิถีชุมชน ประชาชนต้องได้กำหนดเอง” วันที่ 29 สิงหาคม 2556