Monthly Archives: พฤศจิกายน 2013

“ปลอด” เจอนกหวีดไล่-ด่าขี้ข้า “แม้ว” ซ้ำจนต้องเผ่นแน่บ ร่วมเวทีน้ำพิจิตร

พิจิตร – กองทัพประชาชนเป่านกหวีดชูมือตบไล่ “ปลอดประสพ” ตะโกนด่าซ้ำ “ขี้ข้าทักษิณ คนขายชาติ” พร้อมยื่นหญ้าให้เอากลับไปเคี้ยว จนต้องเผ่นกลับ หลังมาร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นการจัดการ­น้ำ

ส.ว.สุรจิต ชิรเวทย์ วิพากษ์ประชาพิจารณ์บริหารจัดการน้ำ3 5แสนล้าน

รายการจุดชนวนความคิด อังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.30-15.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์เนชั่น แชนแนล

เสวนา มุมมองและข้อกังวลของชุมชนกับนโยบายการจัดการน้ำ จ.กำแพงเพชร

เสวนา มุมมองและข้อกังวลของชุมชนกับนโยบายการจัด­การน้ำ โดย โดยผู้แทนชุมชนและคนในพื้นที่จังหวัดกำแพง­เพชร เวทีรวมแรงประสานใจ “นโยบาย การพัฒนา วิถีชุมชน ประชาชนต้องได้กำหนดเอง” วันที่

แถลงการณ์ภาคประชาชน ฉะเชิงเทรา ต่อแผนบริหารจัดการน้ำ ฉบับที่ 1

แถลงการณ์ภาคประชาชน ฉะเชิงเทรา ต่อแผนบริหารจัดการน้ำ ฉบับที่ 1

มุมมองในพื้นที่ เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.ปทุมธานี

อรรถพล อรุโณรส – เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.ปทุมธานี ธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล – เวทีรับฟังความคิดเห็น

บรรยากาศเวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.ปทุมธานี

บรรยากาศเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน  แผนบริหารจัดการทรัพยาการน้ำอย่างยั่งยืน Module A2,A5 จ.ปทุมธานี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ,

เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.สุพรรณบุรี

บรรยากาศ เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.สุพรรณบุรี แถลงการณ์ประกาศเจตนารมณ์ คนสุพรรณไม่เอาฟลัดเวย์ – รัตนา สมบูรณ์วิทย์ เกษมชัย

ชุมชนอยู่ตรงไหนกับนโยบายจัดการน้ำ จ.กำแพงเพชร ช่วงถามตอบ

ประเสริฐ นามนาค ผู้นำชุมชน ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ถาม-ตอบ ชุมชนอยู่ตรงไหนกับนโยบายจัดการน้ำ โดย อ.กมล

เสวนา ชุมชนอยู่ตรงไหนกับนโยบายจัดการน้ำ จ.กำแพงเพชร

เสวนา ชุมชนอยู่ตรงไหนกับนโยบายจัดการน้ำ โดย อ.กมล เปี่ยมสมบูรณ์ และ อ.เผชิญ คนเทศ ดำเนินรายการโดย คุณณัฐวุฒิ

แถลงการณ์ภาคประชาชน คนสุพรรณไม่เอาฟลัดเวย์

แถลงการณ์ภาคประชาชน คนสุพรรณไม่เอาฟลัดเวย์ โดยนาง รัตนา สมบูรณ์วิทย์ ตัวแทนจากกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนเป็นผู้อ่าน ณ ม.ราชภัฎสวนดุสิต วิทยาเขต จ.สุพรรณบุรี