Monthly Archives: พฤศจิกายน 2013

แถลงการณ์พลังพลเมือง จังหวัดกาญจนบุรี คัดค้านโครงการน้ำ

แถลงการณ์พลังพลเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ต่อ คณะกรรมการบริหารน้ำและอุทกภัย คัดค้านโครงการ 3.5 แสนบ้านของรัฐบาล โดยเฉพาะ โมดูล A5

กลุ่มเครือข่ายอาสาประชาชนคนรักแม่ก­ลอง ถาม 5 คำถามกับนักวิชาการ

นางอัจฉรา รัตนกสิณ ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายอาสาประชาชนคนรักแม่ก­ลอง ถาม 5 คำถามกับนักวิชาการใน โครงการเพื่อออกเเบบเเละก่อสร้างระบบการบร­ิหารการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เเละเเก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย จ.ราชบุรี ซึ่งได้ชี้เเจงถึงผลกระทบต่างๆในโครงการที่รัฐบาลจะจัดสร้าง

เเถลงการณ์ภาคประชาชน จ.ราชบุรี

เเถลงการณ์ภาคประชาชน เวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการเพื่อออกเเบบเเละก่อสร้างระบบการบริหาการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เเละเเก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย จ.ราชบุรี ชาวบ้าน จ.ราชบุรี ไม่ต้องการ flood way

ชาวบ้านถาม รศ.ดร.อภิชาติ อนุกูลอำไพ กบอ. เรื่อง โมดูล A5

ชาวบ้านถาม รศ.ดร.อภิชาติ อนุกูลอำไพ เรื่อง โมดูล A5 เวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการเพื่อออกเเบบเเละก่อสร้างระบบการบริหารการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เเละเเก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย จ.สมุทรสงคราม

แถลงการณ์ ภาคประชาชน โดย ศูนย์หนองหารศึกษา ม.ราชภัฏสกลนคร

(ประเด็น Hot ) คณะอาจารย์ ศูนย์หนองหารศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แถลงการณ์ ตอบโต้เวทีรับฟังความคิดเห็น ว่ามีการบิดเบือนข้อสรุป และไม่รับรองการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้    

เเดงยกพวกเผชิญหน้าภาคปชช ที่เวทีโครงการน้ำเพชรบูรณ์

คนเเม่กลองลั่นไม่เอาโครงการจัดการน้ำโมดูล A5

คนเเม่กลองร่วมเวทีจัดการน้ำ 3.5เเสนล้าน ลั่นไม่เอาโครงการโมดูล A5 ถ้าเอาน้ำมาปลาทูจะอยู่อย่างไร เยาวชนร่วมต้านโครงการน้ำ โมดูล A5 ที่เเม่กลอง  

สารคดี : โครงการจัดการน้ำ 350,000 ล้านบาทแบบเหมาเข่ง

  วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ : หลายเดือนที่ผ่านมา เราคงได้ยินข่าวอภิมหาโครงการจัดการน้ำภาคกลางมูลค่า 350,000 ล้านบาทของรัฐบาล ที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว โดยอ้างว่าเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมใหญ่ ดังที่เกิดขึ้นในปี

บรรยากาศ เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.พิษณุโลก

บรรยากาศ เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน Module A1, A2, A3 จ.พิษณุโลก

บรรยากาศ เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.พิจิตร

บรรยากาศ เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ  3.5 แสนล้าน Module A3, A4 จ.พิจิตร 18