Daily Archives: ตุลาคม 20, 2013

orphaya1

พิรุธ 3 ข้อ ประชาพิจารณ์ “เขื่อนแม่แจ่ม”

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2556 นายสมเกียรติ มีธรรม แห่งสถาบันอ้อผะหญา ได้เผยแพร่บทความชื่อ “อะไร….? เป็นอะไร….? ก่อนเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่” มีเนื้อดังระบุถึงข้อพิรุธการจัดรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

Screen Shot 2556-10-21 at 12.13.10 AM

กลุ่มย่อย จ.ชัยนาท ตอบคำถามชาวบ้านไม่ได้

วิทยากรกลุ่มย่อย จ.ชัยนาท ตอบคำถามชาวบ้านไม่ได้แต่บอกว่านี่เป็นแค่รอบแรก จะมารับฟังความคิดเห็นในพื้นที่อีกหลายรอบ ??? Post by จับตา – โครงการจัดการน้ำ.

รวมคลิปจากเวทีรับฟังความคิดเห็น โครงการจัดการน้ำ จ.ลำพูน

จากเวทีรับฟังความคิดเห็น โครงการจัดการน้ำ จ.ลำพูน วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ธัณย์จิรา ธนานนท์ขันธชัย ตัวแทนชาวบ้าน หมู่