Monthly Archives: ตุลาคม 2013

วิดิโอจากการประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่าง พรบ. ทรัพยากรน้ำ

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่าง พรบ. ทรัพยากรน้ำ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 โรงแรม ทีเค พาเลซ,

วิดีโอสรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย เวทีรับฟังความคิดเห็น ร่าง พรบ. ทรัพยากรน้ำ

ช่วงแบ่งการประชุมเป็นสามกลุ่ม ในการประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่าง พรบ. ทรัพยากรน้ำ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 โรงแรม ทีเค

คลิปประชาชนเสนอความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.ชัยนาท

การประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน­โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริห­ารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยเวทีที่ 2 จังหวัดชัยนาท วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมชัยนาทธานี เสียงประชาชนเวทีน้ำ

คลิปประชาชนเสนอความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.อ่างทอง

สายพิรุณ พูญสังข์ – ตัวแทนชุมชนวัดอ่างทอง เฉลิมวุฒิ พรหมทอง ตัวแทนเกษตรกร ผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม สุเทพ บุญยัง สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จ.อ่างทอง

คลิปภาพรวมเวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.อ่างทอง

บรรยากาศงาน เวทีรับฟังความคิดเห็น  แผนบริหารจัดการน้ำ Module A2 จังหวัดอ่างทอง 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556 บรรยากาศ

8gacab59ffab5ca6f8igj

‘เขื่อนแม่ขาน’จุดเปราะบางเหนือชุมชน’200ปีแม่ขนิลใต้’ – คมชัดลึก

  ‘เขื่อนแม่ขาน’จุดเปราะบาง เหนือชุมชน’200ปีแม่ขนิลใต้’ : ประภาภรณ์ เครืองิ้วรายงาน                เกือบ 20

เสียงจาก “คนนอก” ห้องรับฟังความคิดเห็นการจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านเชียงใหม่

  “คุณทำหนังสือเป็นแต่เราทำไม่เป็น พอเราทำไม่เป็นเราก็เสียเปรียบท่านเลย ใช่ไหม มันยุติธรรมไหม” พฤ โอโดเชา ตัวแทนชาวบ้านจากสองพื้นที่ที่ได้รับผลกระ­ทบจากโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน

998542_518820734875598_906540207_n

เตือน! ผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์ก็อาจเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นไม่ได้ !!!

กระบวนการ “แหกตาประชาชน” โครงการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท October 30, 2013 at 12:38pm

“พฤ โอโดเชา” และชาวปะกากอญอ บุกตะโกนลั่นไม่เอาเขื่อน

“เข้าไปห้องประชุมก็ไม่มีความหมาย ไม่แน่นอน ดูตัวอย่างเขื่อนปากมูล เขื่อนราษีไศล ไปดูงานมาหมดแล้ว คือตายเหมือนต้นไม้ถูกถอนราก ชาวบ้านเหมือนต้นไม้ที่ถูกตัด ไม่สามารถหยุดสร้างเขื่อน แต่กลับเป็นการเข้าไปสร้างความชอบธรรมให้น­ายกรัฐมนตรี และนายปอลดประสพ

1378669_628886690487953_1619399337_n

ประจานเวทีรับฟังน้ำเชียงใหม่2มาตรฐานชาวบ้านปีก“เจ๊แดง”ผ่านเข้างานฉลุย

สำนักข่าวอิศรา : ประจานเวทีรับฟังน้ำสองมาตรฐาน ขบวนชาวบ้านที่จะได้รับผลกระทบตรงจากเขื่อนถูกสกัดห้ามเข้าประชุมแต่ชาวบ้านปีก “เจ๊แดง” ผ่านฉลุย-เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเต็มเหนี่ยว นักศึกษาร่วมกันผลัดเวรเป็นหลัก-ให้กำลังใจชาวแม่แจ่ม-แม่ขาน   เมื่อวันที่ 30