ภาคกลาง

แถลงการณ์ภาคประชาชน ฉะเชิงเทรา ต่อแผนบริหารจัดการน้ำ ฉบับที่ 1

แถลงการณ์ภาคประชาชน ฉะเชิงเทรา ต่อแผนบริหารจัดการน้ำ ฉบับที่ 1

มุมมองในพื้นที่ เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.ปทุมธานี

อรรถพล อรุโณรส – เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.ปทุมธานี ธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล – เวทีรับฟังความคิดเห็น

บรรยากาศเวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.ปทุมธานี

บรรยากาศเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน  แผนบริหารจัดการทรัพยาการน้ำอย่างยั่งยืน Module A2,A5 จ.ปทุมธานี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ,

เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.สุพรรณบุรี

บรรยากาศ เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.สุพรรณบุรี แถลงการณ์ประกาศเจตนารมณ์ คนสุพรรณไม่เอาฟลัดเวย์ – รัตนา สมบูรณ์วิทย์ เกษมชัย

ชุมชนอยู่ตรงไหนกับนโยบายจัดการน้ำ จ.กำแพงเพชร ช่วงถามตอบ

ประเสริฐ นามนาค ผู้นำชุมชน ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ถาม-ตอบ ชุมชนอยู่ตรงไหนกับนโยบายจัดการน้ำ โดย อ.กมล

เสวนา ชุมชนอยู่ตรงไหนกับนโยบายจัดการน้ำ จ.กำแพงเพชร

เสวนา ชุมชนอยู่ตรงไหนกับนโยบายจัดการน้ำ โดย อ.กมล เปี่ยมสมบูรณ์ และ อ.เผชิญ คนเทศ ดำเนินรายการโดย คุณณัฐวุฒิ

แถลงการณ์ภาคประชาชน คนสุพรรณไม่เอาฟลัดเวย์

แถลงการณ์ภาคประชาชน คนสุพรรณไม่เอาฟลัดเวย์ โดยนาง รัตนา สมบูรณ์วิทย์ ตัวแทนจากกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนเป็นผู้อ่าน ณ ม.ราชภัฎสวนดุสิต วิทยาเขต จ.สุพรรณบุรี

แถลงการณ์ เครือข่ายภาคประชาชน เวทีบริหารจัดการน้ำ จ.ลพบุรี

นาง กอแก้ว เพชรบุตร ผอ.โรงเรียน กำจรวิทย์  ตัวแทนอ่านแถลงการณ์เครือข่ายภาคประชาชน จ.ลพบุรี เวทีรับฟังความคิดเห็นแผนบริหารจัดการน้ำ วันที่ 6

แถลงการณ์สิงห์บุรี ให้รัฐทบทวนแผนบริหารจัดการน้ำ3.5แสนล้าน

นโยบาย การพัฒนา วิธีชุมชน ประชาชนต้องกำหนดเอง จ.กำแพงเพชร

บรรยากาศ เวทีรวมแรงประสานใจ “นโยบาย การพัฒนา วิถีชุมชน ประชาชนต้องได้กำหนดเอง” วันที่ 29 สิงหาคม 2556