ภาคกลาง

แถลงการณ์พลังพลเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ต่อ คณะกรรมการบริหารน้ำและอุทกภัย คัดค้านโครงการ 3.5 แสนบ้านของรัฐบาล

แถลงการณ์พลังพลเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ต่อ คณะกรรมการบริหารน้ำและอุทกภัย คัดค้านโครงการ 3.5 แสนบ้านของรัฐบาล โดยเฉพาะ โมดูล A5

เสียงประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ Module A5 จังหวัดสุพรรณบุรี

เสียงประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ Module A5  แต่ไม่มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นบนเวที เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน Module A5

เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จังหวัด สุพรรณบุรี

บรรยากาศเวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จังหวัด สุพรรณบุรี วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 , ม.ราชภัฏสวนดุสิต

ความคิดเห็นจากประชาชน แผนบริหารจัดการน้ำ จ.สระบุรี

เวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน  แผนบริการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน Module A5 สระบุรี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556, วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.สระบุรี

แถลงการณ์ภาคประชาชน โดย ขบวนองค์กรชุมชน และ ภาคประชาสังคม จ.สระบุรี ทิศาปาโมกช์ ปรึกษากิ่ง (ผู้อ่านแถลงการณ์) เวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน

แถลงการณ์พลังพลเมือง จังหวัดกาญจนบุรี คัดค้านโครงการน้ำ

แถลงการณ์พลังพลเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ต่อ คณะกรรมการบริหารน้ำและอุทกภัย คัดค้านโครงการ 3.5 แสนบ้านของรัฐบาล โดยเฉพาะ โมดูล A5

เเถลงการณ์ภาคประชาชน จ.ราชบุรี

เเถลงการณ์ภาคประชาชน เวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการเพื่อออกเเบบเเละก่อสร้างระบบการบริหาการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เเละเเก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย จ.ราชบุรี ชาวบ้าน จ.ราชบุรี ไม่ต้องการ flood way

ชาวบ้านถาม รศ.ดร.อภิชาติ อนุกูลอำไพ กบอ. เรื่อง โมดูล A5

ชาวบ้านถาม รศ.ดร.อภิชาติ อนุกูลอำไพ เรื่อง โมดูล A5 เวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการเพื่อออกเเบบเเละก่อสร้างระบบการบริหารการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เเละเเก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย จ.สมุทรสงคราม

คนเเม่กลองลั่นไม่เอาโครงการจัดการน้ำโมดูล A5

คนเเม่กลองร่วมเวทีจัดการน้ำ 3.5เเสนล้าน ลั่นไม่เอาโครงการโมดูล A5 ถ้าเอาน้ำมาปลาทูจะอยู่อย่างไร เยาวชนร่วมต้านโครงการน้ำ โมดูล A5 ที่เเม่กลอง  

เสวนา มุมมองและข้อกังวลของชุมชนกับนโยบายการจัดการน้ำ จ.กำแพงเพชร

เสวนา มุมมองและข้อกังวลของชุมชนกับนโยบายการจัด­การน้ำ โดย โดยผู้แทนชุมชนและคนในพื้นที่จังหวัดกำแพง­เพชร เวทีรวมแรงประสานใจ “นโยบาย การพัฒนา วิถีชุมชน ประชาชนต้องได้กำหนดเอง” วันที่