ฉะเชิงเทรา

แถลงการณ์ภาคประชาชน ฉะเชิงเทรา ต่อแผนบริหารจัดการน้ำ ฉบับที่ 1

แถลงการณ์ภาคประชาชน ฉะเชิงเทรา ต่อแผนบริหารจัดการน้ำ ฉบับที่ 1