สุพรรณบุรี

เสียงประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ Module A5 จังหวัดสุพรรณบุรี

เสียงประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ Module A5  แต่ไม่มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นบนเวที เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน Module A5

เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จังหวัด สุพรรณบุรี

บรรยากาศเวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จังหวัด สุพรรณบุรี วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 , ม.ราชภัฏสวนดุสิต

เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.สุพรรณบุรี

บรรยากาศ เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.สุพรรณบุรี แถลงการณ์ประกาศเจตนารมณ์ คนสุพรรณไม่เอาฟลัดเวย์ – รัตนา สมบูรณ์วิทย์ เกษมชัย

แถลงการณ์ภาคประชาชน คนสุพรรณไม่เอาฟลัดเวย์

แถลงการณ์ภาคประชาชน คนสุพรรณไม่เอาฟลัดเวย์ โดยนาง รัตนา สมบูรณ์วิทย์ ตัวแทนจากกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนเป็นผู้อ่าน ณ ม.ราชภัฎสวนดุสิต วิทยาเขต จ.สุพรรณบุรี