แม่ขาน

8gacab59ffab5ca6f8igj

‘เขื่อนแม่ขาน’จุดเปราะบางเหนือชุมชน’200ปีแม่ขนิลใต้’ – คมชัดลึก

  ‘เขื่อนแม่ขาน’จุดเปราะบาง เหนือชุมชน’200ปีแม่ขนิลใต้’ : ประภาภรณ์ เครืองิ้วรายงาน                เกือบ 20

เสียงจาก “คนนอก” ห้องรับฟังความคิดเห็นการจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านเชียงใหม่

  “คุณทำหนังสือเป็นแต่เราทำไม่เป็น พอเราทำไม่เป็นเราก็เสียเปรียบท่านเลย ใช่ไหม มันยุติธรรมไหม” พฤ โอโดเชา ตัวแทนชาวบ้านจากสองพื้นที่ที่ได้รับผลกระ­ทบจากโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน