สมุทรสงคราม

ชาวบ้านถาม รศ.ดร.อภิชาติ อนุกูลอำไพ กบอ. เรื่อง โมดูล A5

ชาวบ้านถาม รศ.ดร.อภิชาติ อนุกูลอำไพ เรื่อง โมดูล A5 เวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการเพื่อออกเเบบเเละก่อสร้างระบบการบริหารการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เเละเเก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย จ.สมุทรสงคราม

คนเเม่กลองลั่นไม่เอาโครงการจัดการน้ำโมดูล A5

คนเเม่กลองร่วมเวทีจัดการน้ำ 3.5เเสนล้าน ลั่นไม่เอาโครงการโมดูล A5 ถ้าเอาน้ำมาปลาทูจะอยู่อย่างไร เยาวชนร่วมต้านโครงการน้ำ โมดูล A5 ที่เเม่กลอง  

cf7c23513378527ffb5a7c5cf5e4af60-0

นิด้าเปิด เวทีพัฒนาศักยภาพ รู้เท่าทันการจัดการภัยพิบัติ 3.5 แสนล้าน ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล

  กรุงเทพฯ–21 ต.ค.–สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด “เวทีพัฒนาศักยภาพ