ปทุมธานี

มุมมองในพื้นที่ เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.ปทุมธานี

อรรถพล อรุโณรส – เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.ปทุมธานี ธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล – เวทีรับฟังความคิดเห็น

บรรยากาศเวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.ปทุมธานี

บรรยากาศเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน  แผนบริหารจัดการทรัพยาการน้ำอย่างยั่งยืน Module A2,A5 จ.ปทุมธานี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ,

cf7c23513378527ffb5a7c5cf5e4af60-0

นิด้าเปิด เวทีพัฒนาศักยภาพ รู้เท่าทันการจัดการภัยพิบัติ 3.5 แสนล้าน ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล

  กรุงเทพฯ–21 ต.ค.–สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด “เวทีพัฒนาศักยภาพ