อยุธยา

cf7c23513378527ffb5a7c5cf5e4af60-0

นิด้าเปิด เวทีพัฒนาศักยภาพ รู้เท่าทันการจัดการภัยพิบัติ 3.5 แสนล้าน ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล

  กรุงเทพฯ–21 ต.ค.–สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด “เวทีพัฒนาศักยภาพ

Screen Shot 2556-10-21 at 4.53.35 PM

ปภ.กรุงเก่ารับฟังความคิดเห็นประชาชน

- ข่าว : เดลินิวส์