ชัยนาท

คลิปประชาชนเสนอความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.ชัยนาท

การประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน­โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริห­ารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยเวทีที่ 2 จังหวัดชัยนาท วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมชัยนาทธานี เสียงประชาชนเวทีน้ำ

แถลงการณ์เสียงประชาชนคนชัยนาท

แถลงการณ์ความคิดเห็นต่อเวทีรับฟังความคิด­เห็นของประชาชนโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร­้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั­่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไท­ยเวทีที่ 2 จังหวัดชัยนาท วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมชัยนาทธานี โดยนายเฉลิมพงษ์

คลิป สะท้อนเสียงของชาวชัยนาท

      บันทึกโดย คุณ  กมล เปี่ยมสมบูรณ์

202261-imagejpeg-303517

รวมข่าว เวทีรับฟังความคิดเห็น จ.ชัยนาท

ประเดิมจังหวัด’กลางน้ำ’ฟังความฟลัดเวย์ตะวันตก – คมชัดลึก   ชาวชัยนาทร่วมเวทีรับฟังความเห็นโครงการน้ำ คึกคัก – ไทยพีบีเอส NGOถล่มเวทีรับฟังปชช.โครงการ3.5แสนล. –

Screen Shot 2556-10-21 at 12.13.10 AM

กลุ่มย่อย จ.ชัยนาท ตอบคำถามชาวบ้านไม่ได้

วิทยากรกลุ่มย่อย จ.ชัยนาท ตอบคำถามชาวบ้านไม่ได้แต่บอกว่านี่เป็นแค่รอบแรก จะมารับฟังความคิดเห็นในพื้นที่อีกหลายรอบ ??? Post by จับตา – โครงการจัดการน้ำ.