แม่แจ่ม

998542_518820734875598_906540207_n

เตือน! ผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์ก็อาจเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นไม่ได้ !!!

กระบวนการ “แหกตาประชาชน” โครงการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท October 30, 2013 at 12:38pm

“พฤ โอโดเชา” และชาวปะกากอญอ บุกตะโกนลั่นไม่เอาเขื่อน

“เข้าไปห้องประชุมก็ไม่มีความหมาย ไม่แน่นอน ดูตัวอย่างเขื่อนปากมูล เขื่อนราษีไศล ไปดูงานมาหมดแล้ว คือตายเหมือนต้นไม้ถูกถอนราก ชาวบ้านเหมือนต้นไม้ที่ถูกตัด ไม่สามารถหยุดสร้างเขื่อน แต่กลับเป็นการเข้าไปสร้างความชอบธรรมให้น­ายกรัฐมนตรี และนายปอลดประสพ

1378669_628886690487953_1619399337_n

ประจานเวทีรับฟังน้ำเชียงใหม่2มาตรฐานชาวบ้านปีก“เจ๊แดง”ผ่านเข้างานฉลุย

สำนักข่าวอิศรา : ประจานเวทีรับฟังน้ำสองมาตรฐาน ขบวนชาวบ้านที่จะได้รับผลกระทบตรงจากเขื่อนถูกสกัดห้ามเข้าประชุมแต่ชาวบ้านปีก “เจ๊แดง” ผ่านฉลุย-เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเต็มเหนี่ยว นักศึกษาร่วมกันผลัดเวรเป็นหลัก-ให้กำลังใจชาวแม่แจ่ม-แม่ขาน   เมื่อวันที่ 30

993463_225568207604246_1190244785_n

แถลงการณ์กลุ่มเครือข่ายนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง การเปิดเผยข้อเท็จจริงและผลกระทบที่จะได้รับจากการปฏิบัติตาม “โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ”

นักศึกษามช.รวมตัวใช้โซเชี่ยลเน็ตเวิร์ครณรงค์ค้านเขื่อน หน้าคณะมนุษยศาสตร์

ไทยพีบีเอส : นักศึกษา มช. ลงพื้นที่สันป่าตอง พบ “เขื่อนแม่แจ่ม” กระทบวิถีชีวิตชาวบ้าน ย้ายไปจัดที่หน้าหน้าคณะมนุษยศาสตร์  ชาวบ้านแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

30 ตค.นี้ ชวนชาว มช. ทุกท่านมารวมพลัง

    ตอนหนึ่งของวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรู้ความสามารถ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างมีเหตุผล และสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาส ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ

เสวนา เสื่อ-สาด เด็กมช.ไม่เอาเขื่อน

เผยแพร่เมื่อ 22 ต.ค. 2013 “ถ้าเป็นบ้านคุณ คุณก็คงไม่อยากให้ใครมาทำแบบนี้ใช่ไหมค่ะ?­” นิตย์ นศ.ปีที่๓ คณะมนุษย์ศาสตร์ ฐานะเป็นคนในพื้นที่บ้านแม่เอาะใต้ (พื้นที่น้ำท่วมในกรณีสร้างเขื่อนแม่แจ่ม)

Screen Shot 2556-10-21 at 10.31.30 PM

โครงการเขื่อนแม่แจ่ม ในแผนฯ 3.5 แสนล้าน คุ้มไม่คุ้ม

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่ โครงการเขื่อนแม่แจ่ม ในแผนฯ 3.5 แสนล้าน คุ้มไม่คุ้ม – สถาบันอ้อผะหญา ค คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

orphaya1

พิรุธ 3 ข้อ ประชาพิจารณ์ “เขื่อนแม่แจ่ม”

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2556 นายสมเกียรติ มีธรรม แห่งสถาบันอ้อผะหญา ได้เผยแพร่บทความชื่อ “อะไร….? เป็นอะไร….? ก่อนเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่” มีเนื้อดังระบุถึงข้อพิรุธการจัดรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่