A2

คลิปประชาชนเสนอความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.อ่างทอง

สายพิรุณ พูญสังข์ – ตัวแทนชุมชนวัดอ่างทอง เฉลิมวุฒิ พรหมทอง ตัวแทนเกษตรกร ผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม สุเทพ บุญยัง สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จ.อ่างทอง

คลิปภาพรวมเวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.อ่างทอง

บรรยากาศงาน เวทีรับฟังความคิดเห็น  แผนบริหารจัดการน้ำ Module A2 จังหวัดอ่างทอง 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556 บรรยากาศ

ผ่าแผน กบอ. บริหารจัดการน้ำทั่วประเทศ ประชาสัมพันธ์หรือประชาพิจารณ์

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่  

Print

แผนที่ลุ่มน้ำเทียบกับโครงการของรัฐบาล

  Update 20 ตุลาคม 2556 เฉพาะโมดูล A1-A5