เชียงใหม่

1391713_459953424117601_439517488_n

ขอรับมอบบ้านเมืองมาจัดการเอง – แถลงการณ์ชาวเชียงใหม่

             

30 ตค.นี้ ชวนชาว มช. ทุกท่านมารวมพลัง

    ตอนหนึ่งของวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรู้ความสามารถ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างมีเหตุผล และสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาส ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ

เสวนา เสื่อ-สาด เด็กมช.ไม่เอาเขื่อน

เผยแพร่เมื่อ 22 ต.ค. 2013 “ถ้าเป็นบ้านคุณ คุณก็คงไม่อยากให้ใครมาทำแบบนี้ใช่ไหมค่ะ?­” นิตย์ นศ.ปีที่๓ คณะมนุษย์ศาสตร์ ฐานะเป็นคนในพื้นที่บ้านแม่เอาะใต้ (พื้นที่น้ำท่วมในกรณีสร้างเขื่อนแม่แจ่ม)

Screen Shot 2556-10-21 at 10.31.30 PM

โครงการเขื่อนแม่แจ่ม ในแผนฯ 3.5 แสนล้าน คุ้มไม่คุ้ม

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่ โครงการเขื่อนแม่แจ่ม ในแผนฯ 3.5 แสนล้าน คุ้มไม่คุ้ม – สถาบันอ้อผะหญา ค คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

orphaya1

พิรุธ 3 ข้อ ประชาพิจารณ์ “เขื่อนแม่แจ่ม”

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2556 นายสมเกียรติ มีธรรม แห่งสถาบันอ้อผะหญา ได้เผยแพร่บทความชื่อ “อะไร….? เป็นอะไร….? ก่อนเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่” มีเนื้อดังระบุถึงข้อพิรุธการจัดรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

993728_523513377727548_224055962_n

เชิญร่วมเสวนา BRP : ประชาธรรม ‘เศรษฐศาสตร์-การเมือง ว่าด้วยเขื่อน’ เสาร์19 ต.ค.

  หลายครั้งที่มีการคัดค้านการสร้างเขื่อน เรามักจะพูดถึงป่า ชุมชน เพราะเห็นเป็นรูปธรรม ในขณะที่การวิเคราะห์เรื่องเศรษฐศาสตร์โครงการเขื่อนต่างๆ ไม่ค่อยมีใครสนใจจะอ่าน(อ่านยาก ยาวเกินไป ฯลฯ) หรือการเมืองเบื้องหลังที่ไม่ค่อยมีใครแตะ