รับฟังความคิดเห็น

บรรยากาศ เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.พิจิตร

บรรยากาศ เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ  3.5 แสนล้าน Module A3, A4 จ.พิจิตร 18

“ปลอด” เจอนกหวีดไล่-ด่าขี้ข้า “แม้ว” ซ้ำจนต้องเผ่นแน่บ ร่วมเวทีน้ำพิจิตร

พิจิตร – กองทัพประชาชนเป่านกหวีดชูมือตบไล่ “ปลอดประสพ” ตะโกนด่าซ้ำ “ขี้ข้าทักษิณ คนขายชาติ” พร้อมยื่นหญ้าให้เอากลับไปเคี้ยว จนต้องเผ่นกลับ หลังมาร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นการจัดการ­น้ำ

เสวนา มุมมองและข้อกังวลของชุมชนกับนโยบายการจัดการน้ำ จ.กำแพงเพชร

เสวนา มุมมองและข้อกังวลของชุมชนกับนโยบายการจัด­การน้ำ โดย โดยผู้แทนชุมชนและคนในพื้นที่จังหวัดกำแพง­เพชร เวทีรวมแรงประสานใจ “นโยบาย การพัฒนา วิถีชุมชน ประชาชนต้องได้กำหนดเอง” วันที่

มุมมองในพื้นที่ เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.ปทุมธานี

อรรถพล อรุโณรส – เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.ปทุมธานี ธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล – เวทีรับฟังความคิดเห็น

บรรยากาศเวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.ปทุมธานี

บรรยากาศเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน  แผนบริหารจัดการทรัพยาการน้ำอย่างยั่งยืน Module A2,A5 จ.ปทุมธานี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ,

เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.สุพรรณบุรี

บรรยากาศ เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.สุพรรณบุรี แถลงการณ์ประกาศเจตนารมณ์ คนสุพรรณไม่เอาฟลัดเวย์ – รัตนา สมบูรณ์วิทย์ เกษมชัย

แถลงการณ์ เครือข่ายภาคประชาชน เวทีบริหารจัดการน้ำ จ.ลพบุรี

นาง กอแก้ว เพชรบุตร ผอ.โรงเรียน กำจรวิทย์  ตัวแทนอ่านแถลงการณ์เครือข่ายภาคประชาชน จ.ลพบุรี เวทีรับฟังความคิดเห็นแผนบริหารจัดการน้ำ วันที่ 6

วิดิโอจากการประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่าง พรบ. ทรัพยากรน้ำ

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่าง พรบ. ทรัพยากรน้ำ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 โรงแรม ทีเค พาเลซ,

วิดีโอสรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย เวทีรับฟังความคิดเห็น ร่าง พรบ. ทรัพยากรน้ำ

ช่วงแบ่งการประชุมเป็นสามกลุ่ม ในการประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่าง พรบ. ทรัพยากรน้ำ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 โรงแรม ทีเค

คลิปประชาชนเสนอความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.ชัยนาท

การประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน­โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริห­ารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยเวทีที่ 2 จังหวัดชัยนาท วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมชัยนาทธานี เสียงประชาชนเวทีน้ำ